ประกาศรายชื่อนิสิตโครงการระบบรับตรงชาย - หญิง (รอบ2) ปีการศึกษา 2557 ข่าววันที่ 24 กรกฏาคม 2557
  ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้ห้องพักสำรอง ประจำปีการศึกษา 2557 ข่าววันที่ 24 กรกฏาคม 2557
  เอกสารรายงานตัวเข้าหอพัก มีดังนี้ ข่าววันที่ 16 กรกฏาคม 2557
  เชิญนิสิตพบกับตลาดนัดหอพัก ข่าววันที่ 15 กรกฏาคม 2557
แผนที่การเดินรถเพื่อรายงานตัวเข้าหอพักนิสิตแต่ละหอพัก ข่าววันที่ 15 กรกฏาคม 2557
ตัวอย่าง การกรอกสัญญาการเข้าพัก ข่าววันที่ 15 กรกฏาคม 2557
กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตหอพัก ประจำปีการศึกษา 2557 ข่าววันที่ 27 มิถุนายน 2557
เรื่อง กำหนดอัตราค่าบำรุงหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ข่าววันที่ 21 พฤษภาคม 2557
ขอให้นิสิตชั้นปีที่ 1 และนิสิตปีอื่นที่ยังไม่ได้ย้ายทะเบียนบ้านออกจากมหาวิทยาลัย ดำเนินการย้ายทะเบียนบ้านออกจากมหาวิทยาลัย ข่าววันที่ 22 เมษายน 2557
เรื่อง กำหนดวันขอรับการคืนเงินค่ามัดจำกุญแจห้องพักหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2556 ข่าววันที่ 18 เมษายน 2557
ข่าววันที่ 543 จำนวนผู้อ่าน คน
จำนวนข่าวทั้งหมด : 62 เรื่อง อ่านเพิ่มเติม
 
 
  ขอประกาศคุณงามความดี แด่คนดีประจำโครงการหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำเดือน พฤศจิกายน 2556 ข่าววันที่ 14 พฤศจิกายน 2556
 
  ขอประกาศคุณงามความดี แด่คนดีประจำโครงการหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำเดือน ตุลาคม 2556 ข่าววันที่ 14 พฤศจิกายน 2556
 
  ขอประกาศคุณงามความดี แด่คนดีประจำโครงการหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ข่าววันที่ 21 มกราคม 2556
 
  ขอประกาศคุณงามความดี แด่คนดีประจำโครงการหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ข่าววันที่ 29 พฤศจิกายน 2555
 
จำนวนข่าวทั้งหมด : 23 ข่าว ดูทั้งหมด

 

 

 
 
 
 

จำนวนดาวน์โหลด : 8 รายการ

 

sport day

โครงการประกวดห้องพัก ประจำปีการศึกษา 2557
จำนวนทั้งหมด : 75 อัลบั้ม ดูเพิ่มเติม

 
Online จำนวน : 1 คน
You're visitor number
Update : 17/07/14