เรื่อง รับสมัครนิสิตปฏิบัติงานหัวหน้านิสิต ประจำปีการศึกษา 2558 ข่าววันที่ 11 ธันวาคม 2558
  ไปรษณีย์ 10-11-58 ข่าววันที่ 10 พฤศจิกายน 2558
  เรื่อง กำหนดวันขอรับการคืนเงินค่ามัดจำกุญแจห้องพักและคืนเงินค่าประกันของเสียหาย หอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ข่าววันที่ 10 กันยายน 2558
  ประกาศรายชื่อนิสิตหญิงรอบ 2 วันที่ 24 ก.ค.58 ข่าววันที่ 27 กรกฏาคม 2558
ประกาศรายชื่อนิสิตชายรอบ 2 วันที่ 24 ก.ค.58 ข่าววันที่ 27 กรกฏาคม 2558
ป้ายบอกทาง ปีการศึกษา 2558 ข่าววันที่ 27 กรกฏาคม 2558
เส้นทางการเดินรถของหอพักนิสิต ประจำปีการศึกษา 2558 ข่าววันที่ 27 กรกฏาคม 2558
ประกาศรายชื่อนิสิตห้องพักสำรองชาย ข่าววันที่ 23 กรกฏาคม 2558
ประกาศรายชื่อนิสิตห้องพักสำรองหญิง ข่าววันที่ 23 กรกฏาคม 2558
กำหนดการเข้าหอพักนิสิตและปฐมนิเทศ ประจำการศึกษา 2558 ข่าววันที่ 08 กรกฏาคม 2558
ข่าววันที่ 543 จำนวนผู้อ่าน คน
จำนวนข่าวทั้งหมด : 12 เรื่อง อ่านเพิ่มเติม
 
 
  ขอประกาศคุณงามความดี แด่คนดีประจำงานบริหารจัดการหอพักนิสิต ประจำเดือนเมษายน 2558 ข่าววันที่ 20 เมษายน 2558
 
  ขอประกาศคุณงามความดี แด่คนดีประจำงานบริหารจัดการหอพักนิสิต ประจำเดือนมีนาคม 2558 ข่าววันที่ 23 มีนาคม 2558
 
  ขอประกาศคุณงามความดี แด่คนดีประจำงานบริหารจัดการหอพักนิสิต ประจำเดือนมีนาคม 2558 ข่าววันที่ 19 มีนาคม 2558
  ...
  ขอประกาศคุณงามความดี แด่คนดีประจำงานบริหารจัดการหอพักนิสิต ประจำเดือนมีนาคม 2558 ข่าววันที่ 18 มีนาคม 2558
 
จำนวนข่าวทั้งหมด : 32 ข่าว ดูทั้งหมด

 

 

 
 
 
 
 
 

จำนวนดาวน์โหลด : 0 รายการ

 

sport day

โครงการประกวดห้องพัก ประจำปีการศึกษา 2557
จำนวนทั้งหมด : 75 อัลบั้ม ดูเพิ่มเติม

 
Online จำนวน : 1 คน
You're visitor number
Update : 11/09/14