โครงการหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมรับและส่งเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ข่าววันที่ 27 มีนาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 1855 คน

 
ผู้ประกาศข่าว : siriporn