โครงการศึกษาดูงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตบางขุนเทียน ข่าววันที่ 18 เมษายน 2555 จำนวนผู้อ่าน 859 คน

ผู้ประกาศข่าว : siriporn