โครงการศึกษาดูงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ข่าววันที่ 01 พฤษภาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 1658 คน
เมื่อเวลา 09.00 - 12.00 น. วันที่ 26 เมษายน ที่ผ่านมาคณะศึกษาดูงานโครงการหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดย นางสาวพรทิพย์ น้อยเขมา ผู้จัดการโครงการหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนรเศวร ได้นำคณะบุคลากรโครงการหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เพื่อนำองค์ความรู้ต่างๆมาพัฒนาโครงการหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรต่อไป ซึ่งในการนี้ทางคณะศึกษาดูงานได้รับการตอนรับอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง 

ผู้ประกาศข่าว : siriporn