โครงการ ความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด ข่าววันที่ 15 สิงหาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 854 คน

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2555 โครงการหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รวบรวมสิ่งของบริจาคจากนิสิตที่พักในหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ไปบริจาคให้แก่สถานสงเคราะห์วังทอง จ.พิษณุโลก โดยได้รับเกียรติจากนายปริญญา ปานทอง รองอธิการบดีฝ่่ายจัดการทรัพย์สิน เป็นประธานในการมอบสิ่งของเครื่องใช้ดังกล่าว

ผู้ประกาศข่าว : siriporn