โครงการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) ประจำปีการศึกษา 2555 ข่าววันที่ 15 สิงหาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 1025 คน
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2555 โครงการหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรได้รับเกียรติจาก นายปริญญา ปานทอง รองอธิการบดีฝ่ายจัดการทรัพย์สิน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโครงการอบรมการช่วยฝื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) ประจำปีการศึกษา 2555 ซึ่งเป็นโครงการที่หอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยเปิดอบรมให้แก่ บุคลากรโครงการหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย นิสิตช่วยงาน ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมอบรม

ผู้ประกาศข่าว : siriporn