โครงการ NU Dorm Sport Day ประจำปีการศึกษา 2555 ข่าววันที่ 28 มกราคม 2556 จำนวนผู้อ่าน 776 คน

ในวันที่ 26 มกราคม 2556 ที่ผ่านมานั้น โครงการหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรได้จัดโครงการ NU DORM SPORT DAY ครั้งที่ 5 ขึ้น โดยรับเกียรติจากท่านรองอธิการบดีฝ่ายจัดการทัรพย์สิน มหาวิทยาลัยนเรศวร ท่านปริญญา ปานทอง ได้ให้เกียรติร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการครั้งนี้ และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก นิสิต และบุคลากร ทุกท่านเป็นอย่างดี


ผู้ประกาศข่าว : siriporn