โครงการ Freedom Stage ASEAN ข่าววันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 จำนวนผู้อ่าน 506 คน

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 19.30 น. สำนักงานโครงการหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับเกียรติจากท่านปริญญา ปานทอง รองอธิการบดีฝ่ายจัดการทรัพย์สิน เป็นประธานเปิดโครงการ Freedom Stage ASEAN  ณ บริเวณด้านหน้าอาคารขวัญเมือง

 

 

 

ผู้ประกาศข่าว :