ขอประกาศคุณงามความดี แด่คนดีประจำงานบริหารจัดการหอพักนิสิต ประจำเดือนมีนาคม 2558 ข่าววันที่ 19 มีนาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 1246 คน
                    18 มีนาคม 2558  นางสาวกนกวรรณ  เดชะผล  นิสิตคณะสหเวชศาสตร์ เก็บกระเป๋าสตางค์ได้บริเวณหน้าหอพักอาคาร 5 ภายในพบเงินสดจำนวน 75 บาทบัตรประชาชน 1 ใบ บัตรอื่นๆ ของนางสาววิมลมณี  อยู่มณี จึงได้ติดต่อเจ้าของทรัพย์สินมารับของคืนเรียบร้อยแล้ว                        งานบริหารจัดการหอพักนิสิต ขอชื่นชมและเป็นกำลังใจให้บุคคลเหล่านี้ ได้รักษาความดีนี้สืบไป
ผู้ประกาศข่าว : siriporn