ขอประกาศคุณงามความดี แด่คนดีประจำงานบริหารจัดการหอพักนิสิต ประจำเดือนเมษายน 2558 ข่าววันที่ 20 เมษายน 2558 จำนวนผู้อ่าน 1507 คน
  6 เมษายน 2558  นางสาวศิวพร  ยิ้มศรี  นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ เก็บเงินได้จำนวน 1,000 บาท บริเวณทางเข้าหอพักฝั่งโซน A และนางสาวนุชจรี  ยาโสภา ได้มาติดต่อรับของคืนเรียบร้อยแล้ว


 งานบริหารจัดการหอพักนิสิต ขอชื่นชมและเป็นกำลังใจให้บุคคลเหล่านี้ ได้รักษาความดีนี้สืบไป
ผู้ประกาศข่าว : siriporn