เรื่อง ขยายระยะเวลารับสมัครนิสิตชายปฏิบัติงานหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ข่าววันที่ 07 มกราคม 2558
  เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาการชำระค่าไฟฟ้าของนิสิต ข่าววันที่ 16 ธันวาคม 2557
  เรื่อง รับสมัครนิสิตชายปฏิบัติงานหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (ด่วนที่สุด) ข่าววันที่ 13 ธันวาคม 2557
  เรื่อง รับสมัครนิสิตชายปฏิบัติงานหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2557 ข่าววันที่ 13 ธันวาคม 2557
เรื่อง ประกาศให้นิสิตพ้นสภาพ (เพิ่มเติม) ข่าววันที่ 13 ตุลาคม 2557
รายชื่อนิสิตผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานหอพักนิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ข่าววันที่ 02 ตุลาคม 2557
เรื่อง ประกาศให้นิสิตพ้นสภาพ ข่าววันที่ 16 กันยายน 2557
ระเบียนประวัติหอพักนิสิต ข่าววันที่ 25 กรกฏาคม 2557
สัญญาการเข้าพักห้องพัดลม ข่าววันที่ 25 กรกฏาคม 2557
สัญญาการเข้าพักห้องปรับอากาศ ข่าววันที่ 25 กรกฏาคม 2557
ข่าววันที่ 543 จำนวนผู้อ่าน คน
จำนวนข่าวทั้งหมด : 12 เรื่อง อ่านเพิ่มเติม
 
 
  ขอประกาศคุณงามความดี แด่คนดีประจำโครงการหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำเดือน พฤศจิกายน 2556 ข่าววันที่ 14 พฤศจิกายน 2556
 
  ขอประกาศคุณงามความดี แด่คนดีประจำโครงการหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำเดือน ตุลาคม 2556 ข่าววันที่ 14 พฤศจิกายน 2556
 
  ขอประกาศคุณงามความดี แด่คนดีประจำโครงการหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ข่าววันที่ 21 มกราคม 2556
 
  ขอประกาศคุณงามความดี แด่คนดีประจำโครงการหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ข่าววันที่ 29 พฤศจิกายน 2555
 
จำนวนข่าวทั้งหมด : 23 ข่าว ดูทั้งหมด

 

 

 
 
 
 
 
 

จำนวนดาวน์โหลด : 0 รายการ

 

sport day

โครงการประกวดห้องพัก ประจำปีการศึกษา 2557
จำนวนทั้งหมด : 75 อัลบั้ม ดูเพิ่มเติม

 
Online จำนวน : 1 คน
You're visitor number
Update : 11/09/14