เรื่อง รับสมัครนิสิตปฏิบัติงานหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2557 ข่าววันที่ 15 สิงหาคม 2557
  ระเบียนประวัติหอพักนิสิต ข่าววันที่ 25 กรกฏาคม 2557
  สัญญาการเข้าพักห้องพัดลม ข่าววันที่ 25 กรกฏาคม 2557
  สัญญาการเข้าพักห้องปรับอากาศ ข่าววันที่ 25 กรกฏาคม 2557
เอกสารรายงานตัวเข้าหอพัก มีดังนี้ ข่าววันที่ 16 กรกฏาคม 2557
แผนที่การเดินรถเพื่อรายงานตัวเข้าหอพักนิสิตแต่ละหอพัก ข่าววันที่ 15 กรกฏาคม 2557
ตัวอย่าง การกรอกสัญญาการเข้าพัก ข่าววันที่ 15 กรกฏาคม 2557
ภาพแสดงแผนผังภายในหอพัก NUDorm และ ศูนย์อาหาร NU Square ข่าววันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 จำนวนผู้อ่าน 5331 คน
ข่าววันที่ 543 จำนวนผู้อ่าน คน
จำนวนข่าวทั้งหมด : 8 เรื่อง อ่านเพิ่มเติม
 
 
  ขอประกาศคุณงามความดี แด่คนดีประจำโครงการหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำเดือน พฤศจิกายน 2556 ข่าววันที่ 14 พฤศจิกายน 2556
 
  ขอประกาศคุณงามความดี แด่คนดีประจำโครงการหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำเดือน ตุลาคม 2556 ข่าววันที่ 14 พฤศจิกายน 2556
 
  ขอประกาศคุณงามความดี แด่คนดีประจำโครงการหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ข่าววันที่ 21 มกราคม 2556
 
  ขอประกาศคุณงามความดี แด่คนดีประจำโครงการหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ข่าววันที่ 29 พฤศจิกายน 2555
 
จำนวนข่าวทั้งหมด : 23 ข่าว ดูทั้งหมด

 

 

 
 
 
 
 
 

จำนวนดาวน์โหลด : 0 รายการ

 

sport day

โครงการประกวดห้องพัก ประจำปีการศึกษา 2557
จำนวนทั้งหมด : 75 อัลบั้ม ดูเพิ่มเติม

 
Online จำนวน : 1 คน
You're visitor number
Update : 17/07/14